Doel

Zakenmensen, ondernemers en medewerkers die over de grens van hun eigen cultuur werken, verwerven diepere kennis van en inzicht in het effectief omgaan met anderen, de andersdenkenden. Dit vergroot uw vertaalslag naar succes en groei.

Boodschap

De wereldeconomie is meer dan voorheen aan het groeien en bewegen. Dit leidt er in toenemende mate toe dat landen aan elkaar gerelateerd of van elkaar afhankelijk zijn. Geen enkele staat en geen enkel bedrijf is immuun voor de werking en kracht van de 'global market'. De toegenomen afhankelijkheid betekent niet dat markt- en managementpraktijken geüniformeerd zullen worden, zo wijst de ervaring uit. Culturele, politieke en tot een zekere hoogte economische diversiteiten differentiëren de staten en markten, en creëren op hun beurt weer unieke kansen. Het managen van business in een dergelijke omgeving vereist het begrijpen van deze diversiteit en vereist tevens dat men zich kennis en instrumenten eigen maakt om het maximale en meest bestendige te halen uit internationaal zakendoen. We kunnen “cultuur” opvatten als “sociale structuur voor gezamenlijke problemsolving” (Trompenaars). Deze definitie leert ons dat cultuur werkt als samenbinden voor een groep mensen. Het leert ons ook dat cultuur dynamisch is, steeds leidraad biedend binnen nieuwe uitdagingen. Om die extreme vorm van samenwerken tussen verschillende culturen en landen te begrijpen is het noodzakelijk de waarde van globalisatie, diversiteit en waardenbesef te kennen. Cultuur heeft invloed op de manier waarop iemand beslissingen neemt, over contracten onderhandelt en afspraken naleeft, op de manier waarop we naar een ander kijken en zijn of haar gedrag beoordelen.

Resultaat

Bewust worden van de werking van de eigen cultuur op het gedrag wanneer men met      zakenrelaties uit het buitenland te maken heeft en visa versa.
Leren effectief met cultuurverschillen in het zakendoen om te gaan; leren begrijpen hoe      de eigen cultuur kan aansluiten bij de cultuur van zakenpartners.
Begrijpen hoe er wordt omgegaan met: de tijd, de taal, non-verbaal gedrag, status,      relaties en regels, oriëntatie op individu en groep, het nakomen van afspraken, het      sluiten van contracten, onderhandelingsstijl, conflicthantering en geschenken.
Hoe moet u leiding geven aan mensen die een totaal andere culturele achtergrond      hebben.
Kennis en inzicht in de vraag op welke wijze culturele factoren het gedrag van      ondernemingen beïnvloeden.
Leren omgaan met culture shock.

Werkwijze

De deelnemers maken eerst een quickscan hoe zij vanuit hun cultuur kijken naar het omgaan met businesspartners in het buitenland. Vervolgens gaan de deelnemers in subgroepen intensief de werking van andere culturen ontdekken op de punten die in de leerdoelen zijn vermeld. Daarnaast zullen zij allerlei bedrijfs- casuïstieken moeten analyseren. Deze ontdekkingen worden uitvoerig plenair besproken. Het geheel wordt met korte inleidingen en met audiovisueel materiaal onderbouwd.

Top