Vragen die mensen eerder hebben gesteld

Bij open trainingen geldt en open inschrijving, het is een training waarop een ieder zich kan inschrijven. Daarbij zijn de deelnemers divers, omdat ze afkomstig zijn uit diverse organisaties. Juist dat maakt het erg boeiend, want zij hebben vergelijkbare leerdoelen en kennen elkaar niet. De bespreking en uitwerking ervan is zeer boeiend.

In-company trainingen zijn trainingen die we verzorgen binnen een bedrijf. Deze trainingen zijn dus alleen bedoeld voor de medewerkers van een bedrijf. Bij degelijke trainingen focussen we ons op de bedrijfssituatie, persoonlijke en teamleerdoelen.

Bij een training zal de focus liggen op zoveel mogelijk vaardigheden op te doen, terwijl bij een cursus is de focus gericht op zoveel mogelijke verdieping in theorie en op vergroting van inzicht.

Ja zeker!

We beginnen om 9.30 met de trainingen en eindigen om 16.30. Bij een drie-dag-deelse training eindigen beginnen we om 9.30 uur en eindigen we om 20.30 uur.

Ja zeker, dat gebeurt vaak. We geven dan in dat geval ook reductie op de prijs van het coaching-traject.

Afhankelijk van de situatie met de uitdrukkelijke bedoeling oplossing gericht te werken. We hanteren in het algemeen een integratieve coaching benadering, die bestaat uit verschillende stromingen. Behavioristische, existentiële, cognitieve gedrags-, en oplossingsgerichte benaderingen. Ook kunnen onze coaches gebruik maken van yoga, meditatie (ook Transcendentale meditatie) De cognitieve gedragstherapie gebruikt vaak de RED therapie, Rationeel-Emotive Therapie. Verder zijn er coaches die werken met het denken-voelen-handelen driehoek en of met behulp van de transactionele analyse (TA). Een arts die tevens therapeut is maakt gebruik van de Ayurveda als coaching-filosofie, dit heeft met name betrekking op vitalisatie en levensstijl.

Bij elke training van ons, vermelden we de leerdoelen. Het is ook handig om de introductie van onze training door te nemen. Als u brede leerdoelen heeft dan kunt u het beste contact opnemen met onze trainingsadviseur en hij zal u daarbij helpen.

Werken met leerdoelen is te vergelijken met ‘op vakantie gaan en van te voren uw plan uitzetten, waarbij u uw doel aangeeft en de bezienswaardigheden die u wilt meemaken’. Hoe beter u bewust bent van wat u wilt weten, des te meer rendement heeft u aan het einde van de rit. Werken met leerdoelen leidt ertoe dat u na de training direct aan de slag kunt en zult u direct ook ervaren dat u vorderingen boekt.

Ja natuurlijk, maar toch moet u even overwegen of het altijd handig is. Afhankelijk van de situatie kan het soms belemmerend werken, omdat u zich niet helemaal vrij voelt.

Meestal kunt u trainingskosten als scholingskosten van de belasting aftrekken. Voor grootstedelijke projecten kunnen we u helpen met het aanvragen van subsidieaanvraag in Brussel.

Het is handig, omdat u na de training concreter weet hoe u op de werkvloer zo effectief mogelijk om kunt gaan met uw bedrijfssituaties. Daardoor vergroot u uw probleemoplossend vermogen.

Bijna nooit. Rampen kunnen we helaas niet beheersen.

Onze trainers hebben over het algemeen een gedragswetenschappelijke achtergrond, zijn divers en niet hebben niet alleen een jarenlange ervaring als trainer, maar nemen ook deel aan intervisiebijeenkomsten om zodoende up-to-date te blijven. Zij spreken naast het Nederlands ook erg goed Engels. Sommigen spreken ook Duits en of Frans.

We maken altijd een onderscheid in trainingskosten en arrangementkosten. Bij trainingskosten rekenen we de kosten voor de training plus eventueel materialen. De verblijfkosten zijn apart vermeld evenals het dag-arrangement, zoals koffie- en thee bij ontvangst en gedurende de dag, een uitgebreid lunch(buffet) en plenaire zaalhuur, en bij langere trainingsdagen ook een middagsnack met frisdrank. Kosten voor diner zoals bij een meerdaagse sessie en overnachting worden apart aan u berekend. Dag-arrangementkosten, zoals gebruik van accommodatie, gezamenlijke consumpties en de lunch zijn standaardkosten die worden gespecificeerd bij de trainingskosten

In de meeste gevallen hoeft u bij onze accommodaties geen parkeerkosten te betalen. in enkele gevallen kan het gebeuren dat u zelf voor de parkeerkosten moet betalen.

Dit vindt u altijd op onze site, bij het onderwerp waar de aankondiging van de training vermeld staat.

We onderscheiden ons zeer opmerkelijk van andere trainings- en coaching-bureaus doordat we uw organisatiedoelen samen met u en eventueel andere betrokkenen in uw organisatie naar zichtbaar gedrag vertalen. We vragen u dan ook om uw eigen casuïstiek mee te nemen als mogelijk. Uitgangspunt is: Wat is het huidige gedrag en wat is het gewenste. Dat betekent dat het traject altijd start met een concreet plan van aanpak met daarin activiteiten in de agenda. Dat betekent dat eigenlijk een ieder een in wezen een individuele training krijgt in een samengestelde trainingsbijeenkomst. Onze trainingsbijeenkomsten bestaan uit hooguit 10 personen, zodat een ieder flink aan zijn of haar leerdoelen kan werken. We onderscheiden onszelf verder van de meeste trainings- en coaching bedrijven doordat we zeer compacte en effectieve inleidingen houden. Daarna vinden we het belangrijk dat de deelnemers gaan werken aan het eigen-maken van vaardigheden en zich kunnen reflecteren op hun werk-gelieerde gedrag. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de opgedane kennis, inzicht en vaardigheden ook direct in relatie gebracht worden met de praktijksituatie op de werkplek. Tenslotte onderscheiden we ons van andere bedrijven, omdat we binnen drie tot zes weken na de training, de cursist c.q. deelnemer zelf bellen en samen nalopen hoe hij of zij de eigengemaakte leerdoelen uitvoert en waar eventueel nog aandacht voor nodig is en hoe die overbrugd zouden kunnen worden met de eigen gemaakte leerdoelen. Deze professioneel werk-gelieerde coaching is als service gratis. Mooi toch! Tijdens de bijeenkomst maken we samen met elke deelnemer een actieplan. Daarin staat zo concreet mogelijk wat de acties zijn die hij of zij in de praktijk gaat uitvoeren. Zeker voor de leidinggevende of coach van de deelnemer is dit plan een belangrijke handvat om op aan te sturen. Dit plan maken we ook digitaal en kunnen de leidinggevenden en de deelnemers goed gebruiken. Tenslotte kunnen we u garanderen dat we uiterst professionele trainers hebben die resultaat gericht werken. Het inzetten van acteurs doen we afhankelijk van de aard van de training.

Top