Effectief omgaan met agressie

Het omgaan met een boze of agressieve klant vereist een speciale, proactieve benadering. Ook een boze klant is een waardevolle klant en daarom is het van belang dat een ieder die klantcontact onderhoudt, leert hoe om te gaan met moeilijke situaties die ontstaan in de omgang met boze of agressieve klanten. Deze training biedt de mogelijkheid de meest succesvolle toegepaste methodiek in het omgaan met agressie eigen te maken.

Resultaat

Weten wat er verstaan wordt onder geweld;
Beseffen dat de woede van de klant niet persoonlijk is gericht;
Kunnen analyseren van lichaamstaal en vorm van agressie;
Proactief waarnemen van verbale agressie;
Eigen maken van technieken om agressief gedrag bij de ander af te remmen;
Hanteren van de 'Boze Beller'-techniek.

Trainingsformatie

Naast korte theoretische inleidingen onderbouwd met audiovisueel materiaal zullen de deelnemers actief deelnemen aan situatief ingestelde simulaties met acteurs waarbij de geleerde stof in praktijk gebracht wordt. Doordat deze oefening opgenomen (video) en vervolgens besproken wordt, is de effectiviteit van de training optimaal.

Top