Inleiding

Maak uw bedrijf diversity proof! In het kader van de globalisering verdwijnen landsgrenzen en breiden markten zich steeds verder uit. Daarbij is het de vraag in hoeverre huidige bedrijven hun visie, missie, strategieën, waarden en normen hebben afgestemd op de nieuwe markten. Ook wordt daarbij de vraag gesteld in hoeverre de medewerkers ook nieuwe kennis en vaardigheden hebben eigen gemaakt om met de klanten in de nieuwe markten goed om te gaan en dat levert natuurlijk vele voordelen op. In dit kader is een diversiteitscan ontwikkeld om inzicht te krijgen in hoeverre het management van de organisatie en de medewerkers bekend zijn in het effectief omgaan met interne en externe klanten die divers zijn. Diversiteit heeft betrekking op verschil in sociale klassen, levensstijlen, mensen uit andere culturen of landen. Mensen die op een of andere wijze anders zijn in hun gedrag dan wat men gewend is. Diversity hoeft niets te maken te hebben met huidskleur. De voordelen van bedrijven die diversity proof zijn, zijn groot, zoals: • Soepele in- en doorstroom van medewerkers; • Grote veerkracht binnen de organisatie om met verschil om te gaan en als gevolg daarvan is men in staat conflicten in cultuur en communicatie snel op te lossen; • Goede werksfeer en weinig ziekteverzuim; • Hoge werkoutput • Positief bedrijfsimago Om effectief met anderen te communiceren is specifiek beleid voor nodig. Daarvoor is het van belang een diversity audit laten doen over hun gehele bedrijfsvoering. Daardoor zal het bedrijf, meer dan voorheen te weten komen binnen welke afdeling wat voor aandacht men moet besteden aan diversity. Om de audit uit te voeren gebruiken we de onderstaande 32 vragen. Dit kunt u zelf uitvoeren, maar u kunt ook ons inschakelen en wij zorgen ervoor dat we op een professionele wijze deze diversity audit kunnen scannen binnen uw bedrijf, u voorzien in de resultaten die we eventueel ook voor u kunnen vertalen in termen voor beleidsinput.

> Download vragenlijst

Top