Zenwise Academy

De omgeving van bedrijven in de 21ste eeuw wordt steeds turbulenter, zelfbewuster en divers. Dat vraagt van moderne leiders, managers en medewerkers, dat zij geëquipeerd moeten zijn met de beste kennis, inzicht en vaardigheden om succesvol te kunnen functioneren in een prettige en professionele werkomgeving. Immers het grootste deel van ons effectieve volwassenleven brengen we bewust door met collega’s en dat betekent toch wat. Door werken maken we niet alleen maar carrière en verdienen we geld: werken biedt ons zelfrespect, sociaal knowhow en persoonlijke ontwikkeling. Werk, succesvol zijn en een gevoel van geluk ervaren liggen in een opvolgende lijn. Geluk is niet een eindbestemming, maar het is een reis die het leven de moeite waard maakt.


Onze core business

  • 1. Het verzorgen van trainingen op het gebied van (bedrijfs)cultuur, communicatie, management en leiderschap. Naast open-trainingen bieden we ook in-company trainingen;
  • 2. We willen het ziekteverzuim omlaag brengen alsmede de re-integratie van medewerkers bevorderen. Daarvoor hebben we een specifiek trainings- en begeleidingsprogramma ontwikkeld waarin volgens Oosterse filosofie lichaam (Ayurveda), geest (Yoga) en persoonlijke leiderschap zijn toegepast geïntegreerd voor bedrijfsleven;
  • 3. Het bieden van verschillende masterclasses op het gebied van verbetering van de kwaliteit van het leven. Een zo’n materclass heet Upgrading life . Doel hiervan is dat men leert op een excellente wijze leiding te geven aan het eigen leven, waarbij men gebruik maakt van kennis en vaardigheden uit de Yoga, Avurveda en Persoonlijk leiderschap. Hierdoor zal men langer en gezonder leven;
  • 4. Het verzorgen van coaching, zoals executive coaching, integrale coaching en life-stijl coaching. Daarnaast verzorgen we in-company coaching;
  • 5. Het verzorgen van teambuilding: meestal koppelen we hieraan een stukje communicatie gelieerd aan de bedrijfssituaties waar de deelnemers werken. We hebben een eigen model voor teambuilding ontwikkeld, genaamd TASK: Taakstelling, Aanpak, Samenwerking en Kernkwaliteiten. Hierdoor maken we de werk-gelieerde situaties transparant en worden de deelnemers beter bewust van de eigen kwaliteiten en die van hun collega’s. Acceptatie van elkaar en afstemming op elkaars kwaliteiten staan hierbij centraal;
  • 6. Het verzorgen van inburgeringscursus waarbij intens samengewerkt wordt met stage-biedende bedrijven;
  • 7. Tenslotte bieden we een uniek programma aan voor expats en impats genaamd Dealing with the Dutch and other European Cultures.

Professionals

We hebben een pool van professionals, zoals psychologen, bedrijfsantropologen, economen, maar ook artsen en bedrijfs-yogaleraren, die allen tot zelfstandigen behoren. Ze zijn goed gepokt en gemazeld in het bedrijfsleven, zijn zelfbewust en professioneel en hebben een lange ervaring in het werk dat we doen. Per type opdracht wordt, na de intake, een type trainer of coach met specialistische kennis en ervaring aan het project toevertrouwd. Werken met een pool van professionals heeft verder als voordeel dat we een grote diversiteit aan professionals hebben, waardoor ons aanbod van training, coaching en teambuilding breed van aard is. We richten ons zowel in de breedte als in de diepte met onze human resource capital.

Werkwijze

U legt uw wensen bij ons neer en wij maken daar een doortimmerd voorstel van. Hoe gaat dat in zijn werk? U geeft ons een briefing op basis van uw verzoek. Die bekijken wij nog eens kritisch door onze eigen bril. Dan krijgt u een de-briefing met als nodig opmerkingen, meningen en suggesties. Vervolgens definiëren wij de opdracht in samenwerking met u zo scherp mogelijk. We maken een aanzet tot een plan van aanpak en beschrijven het eindproduct dat we zullen leveren. Daar hoort een tijdsplanning en een prijs bij. Ook die worden met u besproken. Het voorwerk is altijd kosteloos.

Een selectie van onze klanten

Verenigde Naties, Nederlandse belastingdienst, Douane, Shell, Ministeries, Gemeenten, Nederlandse Spoorwegen, Elzevier Reeds, Scheepswerfbedrijven en Vakbonden.

Top